Wednesday, August 31, 2011

๓๙๐. หมาเอยสูเหนื่อยแท้ ทุกวัน

@หมาเอยสูเหนื่อยแท้          ทุกวัน
ไปไล่เนื้อไล่ทัน                      ท่านได้
เจ้ามันแม่นหื้อมัน                  กินแต่ เข้านา
แมวบ่ทำใดให้                       หม่ำเข้ากับปลา ฯ

คำแปลศัพท์
ไล่เนื้อ – ล่าเนื้อ
เจ้ามัน – เจ้าของของมัน(เจ้าของหมา)
แม่น – ใช่,ถูก(เป็นคำภาคอีสาน-พายัพ เมื่อใช้ประกอบคำอื่นๆความหมายอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง)
หื้อ – ให้
หม่ำ – กิน
เข้า –ข้าว

ถอดความ
หมาเอ๋ยหมา เจ้านั้นเหนื่อยนักหนาทุกวี่ทุกวัน
ถึงเจ้าจะไล่เนื้อได้ทัน เนื้อนั้นก็เป็นของเจ้านาย
เจ้าเหนื่อยแทบตาย นายเขาให้เจ้ากินแต่ข้าวเปล่า
แต่แมวนั้นทำอะไรบ้างเล่า ได้กินข้าวกับปลา

No comments:

Post a Comment