Saturday, August 27, 2011

๔๒๒. คนยากอยากภักษ์เคี้ยว ของแพง


@คนยากอยากภักษ์เคี้ยว       ของแพง
คนโรคบำราศแรง                     ร่านปล้ำ
คนโฉดอวดสำแดง                   ธรรมเทศ- นานา
สามเหล่าเขานี้ก้ำ                    กึ่งบ้ากลกัน ฯ

คำแปลศัพท์
คนยาก – คนไม่มีทรัพย์สิน
ภักษ์ – อาหาร, กิน
คนโรค – คนป่วย, คนเป็นโรค
บำราศแรง – ไม่มีเรี่ยวแรง, ปราศจากเรี่ยวแรง
ร่าน – รีบ, ด่วน, อยาก
ปล้ำ – ต่อสู้กันในเชิงมวย
คนโฉด – คนโง่เขลา
ธรรมเทศนา – ชี้แจงหรืออบรมสั่งสอนศีลธรรม
ก้ำกึ่งบ้า บ้าพอๆกัน, ครึ่งดีครึ่งบ้า, พอๆกับคนบ้า
กลกัน – เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน

ถอดความ
คนยากจน อยากจะกินของแพง
คนป่วยไม่มีแรง อยากจะเล่นมวยคล้ำ
คนโฉดเขลาเบาความ อยากจะแสดงธรรมกถา
สามจำพวกนี้จะเทียบกับคนบ้า ก็พอๆกัน

No comments:

Post a Comment