Saturday, August 27, 2011

๔๓๕.มณฑกทำเทียบท้าว สีหะ

@มณฑกทำเทียบท้าว    สีหะ
แมวว่ากูพยัคฆะ              คาบเนื้อ
นกกระจอกมีมานะ          ว่ายิ่ง ครุฑนา
เข็ญใจมีข้าเกื้อ              หยิ่งหยิ้งแสนทวี ฯ


คำแปลศัพท์
มณฑก – กบ
ท้าวสีหะ – พญาสิงโต, ราชสีห์
พยัคฆะ – เสือโคร่ง
มานะ – ความถือตัว
ครุฑ – พญานกที่เป็นราชพาหนะของพระนารายณ์
เข็ญใจ – คนยากจนข้นแค้น
ข้า – คนใช้
เกื้อ – อุดหนุน, รับใช้
หยิ้ง(ยิ่ง) – เกินกว่า


ถอดความ
กบมันทำท่าจะเป็นราชสีห์
แมวก็ทำทีจะเป็นพยัคฆ์ร้ายคะนอง
นกกระจอกผยองว่ากูมีฤทธิ์กว่าพญาครุฑ
คนจนที่สุดเผอิญมั่งมีมักจะหย่งผยองกว่านั้นอีกหลายเท่า

No comments:

Post a Comment