Saturday, August 27, 2011

๔๒๖. คับอกออมอยู่ได้ โดยหวัง

@คับอกออมอยู่ได้                  โดยหวัง
คับแคบเคียงคนชัง                 อยู่ช้ำ
คับจิตเจ็บประนัง                    เนายาก ยิ่งแฮ
แค้นคับเข็ญใจล้ำ                   เร่งร้อนฤาเสบย ฯ


คำแปลศัพท์
ออม – อดทน, ระงับใจ
โดยหวัง – ยังมีหวังว่าจะสบายใจได้บ้าง
เคียงคนชัง – อยู่ใกล้คนที่ไม่ชอบกัน
อยู่ช้ำ – อยู่ด้วยความระทมใจ, อยู่ด้วยความอึดอัดใจ
ประนัง – รวม
เนา – อยู่
แค้นคับ – ลำบาก, ยากไร้,ฝืดเคือง
เร่งร้อน – เดือดร้อนยิ่งขึ้น
เสบย – สบาย, สุขสบาย


ถอดความ
คับอกคือไม่ถูกใจ พออดใจได้โดยคิดว่าว่าคงดีขึ้นสักวัน
คับแคบคืออยู่ในที่จำกัดกับคนที่เกลียดกัน ก็มีแต่ช้ำใจขุ่นเคือง
คับจิตคือเจ็บใจรุมกันเข้ามาหลายเรื่อง อยู่ที่ไหนก็ไม่ทน
คับแค้นคือแสนจะยากจนมีแต่ร้อนทรัพย์ อยู่ไหนก็ไม่สบาย

No comments:

Post a Comment