Saturday, August 27, 2011

๔๒๑. มักเมาหมดสัจถ้อย เจรจา


@มักเมาหมดสัจถ้อย            เจรจา
แรงโลภละอายหา                 ห่อนได้
มักเนื้อหน่ายกรุณา               เป็นเที่ยง
บรรพชิตหญิงอยู่ใกล้            แกล่สิ้นศีลแสวง ฯ

คำแปลศัพท์

หมดสัจถ้อยเจรจา – หาความจริงในคำพูดไม่ได้
แรงโลภ – มีความอยากได้รุนแรง
มักเนื้อ – ชอบเนื้อสัตว์
หน่ายกรุณา – ขาดความสงสาร
บรรพชิต – นักบวช
แกล่ – ใกล้
สิ้นศีลแสวง – หมดความใฝ่ใจที่จะรักษาศีล


ถอดความ
ความหมาย
ขี้เหล้าเมายา หรือเจรจาเป็นสัจจะ
ขี้โลภขี้ตะกละหรือจะรู้จักละอายใจ
ชอบกินเนื้อหน้าไหนจะมีกรุณาแท้จริง
นักบวชอยู่ใกล้ผู้หญิง มีหรือจะรักษาศีลไว้ได้นาน

No comments:

Post a Comment