Saturday, August 27, 2011

๔๓๔. มักคร้านฤารอบรู้ วิทยา

@มักคร้านฤารอบรู้      วิทยา

ความรู้ถ่อยสินหา         ไปได้

ไร้ทรัพย์อับผู้มา             เป็นเพื่อน

ญาติมิตรไป่มีไซร้          สุขร้างแรมโรย ฯ


คำแปลศัพท์

มักคร้าน – เกียจคร้าน, ขี้เกียจ

วิทยา  - วิชาการต่างๆ

ถ่อย – ไม่มี,ต่ำทราม

สิน – เงินทอง, ข้าวของ, ทรัพย์สมบัติ

อับ – ไม่มี, ขาด

สุขร้างแรมโรย – หมดความสุขสนุกสนานถอดความ

เกียจคร้าน ก็หาวิชาความรู้ไม่ได้

ไร้วิชา ก็หาทรัพย์ไม่ได้

ไร้ทรัพย์ ก็หาเพื่อนไม่ได้

ไร้เพื่อน ก็หาความสุขไม่ได้

No comments:

Post a Comment