Wednesday, August 31, 2011

๓๙๕. มือ ซ้ายขวาขาดนิ้ว ฤามี

@มือ ซ้ายขวาขาดนิ้ว       ฤามี
ด้วน เด็จดูใดดี                  หนึ่งน้อย
ได้ ทองเท่าต่อมตี              แหวนประดับ
แหวน จะสอดสวมก้อย    กุดสิ้นใส่ไฉน ฯ

คำแปลศัพท์
เด็จ- ขาด(บางฉบับเป็นด้วยเด็ด แปลว่า ด้วยเหมือนถูกเด็ด, ด้วนแน่ๆ)
ดูใดดี – ดูไม่มีอะไรดี
ต่อม – ตุ่มเล็กๆ, เม็ดเล็กๆ, เล็กๆน้อยๆ
ตี – ใช้อุปกรณ์ทำตามวิธีการเพื่อให้ทองแผ่เป็นแผ่น หรือเป็นรูปร่างต่างๆ

ถอดความ
มือขาดหมดทั้งซ้ายขวาหานิ้วไม่มี
ดีมันช่างด้วนจนหมดดีไม่เหลือนิ้วไว้แม้แต่น้อย
ได้ทองมานิดหน่อยเอาไปทำเป็นแหวน
ครั้นจะสวมสิให้แสนแค้น มันกุดไปหมดสิ้น จะเอานิ้วไหนมาใส่

No comments:

Post a Comment