Wednesday, January 15, 2014

๓๔๕.ยอข้ายอเมื่อแล้ว การกิจ๓๔๕.ยอข้ายอเมื่อแล้ว  การกิจ
ยอยกครูยอสนิท  ซึ่งหน้า
ยอญาติประยูรมิตร  เมื่อลับ หลังแฮ
คนหยิ่งแบกยศบ้า  อย่ายั้งยอควรฯ

คำแปลศัพท์
ยอ—ยกย่อง,สรรเสริญ, กล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ
ข้า—บ่าวไพร่,คนรับใช้
แล้วการกิจ—เมื่อเสร็จงาน
ยก—ยกย่อง
ซึ่งหน้า—ต่อหน้า
ประยูร—ญาติพี่น้อง
คนหยิ่ง—คนเย่อหยิ่ง
แบกยศบ้า—บ้ายศบ้าอำนาจ
ยั้ง—หยุด,รั้งรอ,รีรอ
ยอควร—ยอให้เหมาะแก่เรื่อง

ถอดความ
คนรับใช้ ควรชมเมื่อเสร็จงาน
ครูอาจารย์ ควรชมเมื่ออยู่ต่อหน้า
ญาติมิตรสนิทเสน่หา ควรชมเมื่อลับหลัง
แต่คนบ้ายศ อย่ารอรั้งชมได้ทุกที่ทุกเวลา.

๓๔๖.กลยอกันยากล้ำ เหลือใจ๓๔๖.กลยอกันยากล้ำ  เหลือใจ
ยอค่อยหย่อยยอใคร  ห่อนรู้
ยอย่อมเกิดลาภใน  ตนอาต—มานา
ชอบเนตรชอบหน้าผู้  เพื่อรู้ยอคนฯ

คำแปลศัพท์
กลยอ—วิธีหรืออุบายในการยอ
หย่อย—เรื่อยๆ,บ่อยๆ,ทีละน้อย
เกิดลาภ—เกิดผลดี, มีแต่ผลได้
ตนอาตมา—ตนเอง
ชอบเนตรชอบหน้าผู้—เป็นที่ถูกตาต้องใจคนอื่น
เพื่อ—เพราะ

ถอดความ
การยกยอปอปั้นจะป้องกันนั้นยาก
ยอบ่อยๆค่อยๆมาก เจ้าตัวก็มักจะไม่รู้
เกิดผลประโยชน์นั้นมากอยู่แก่คนผู้ยอ
ทั้งชวนชักให้ชอบพอ ก็เพราะรู้จักยอให้ถูกคน.

๓๔๗.จักเข้าหาบ้ายศ ยอตาม๓๔๗.จักเข้าหาบ้ายศ  ยอตาม
คนโลภคำนัลงาม  ง่ายแท้
คนมักนักเลงกาม  การเสน่ห์  ยอนา
เข้าสู่หมู่ปราชญ์แปล้  ชอบถ้อยทางธรรมฯ

คำแปลศัพท์
บ้ายศ—คนเมายศ, เมาอำนาจ
ยอตาม—ยกยอให้ถูกใจ,ยกยอและตามใจ
คนโลภ—คนอยากได้ไม่รู้จักพอ, คนมักมาก
คำนัลงาม-ให้ของที่ต้องใจ(คำนัล=กำนัล ให้ของกันด้วยของนับถือ)
นักเลงกาม-ฝักใฝ่ในเรื่องเพศ
การเสน่ห์—เรื่องรักเรื่องใคร่,วิธีทำให้คนรัก
แปล้—เต็มที่,มาก,แท้
ถ้อยทางธรรม—คำพูดที่เกี่ยวข้องกับศาสนา หรือศีลธรรม

ถอดความ
เข้าหาคนบ้ายศ จงยกยอเข้าไว้ให้มาก
เข้าหาคนโลภ อย่าลืมของฝากมีติดมือแล้วก็ง่าย
เข้าหาคนเจ้าชู้ชอบฉุยฉาย จงหมั่นชมว่าเจ้าเสน่ห์
เข้าหาบัณฑิต อย่าหันเหควรสนทนาธรรมจึงจะถูกทาง.

๓๔๘.คนใดใจหมั้นเล่ห์ เหล็กจาร๓๔๘.คนใดใจหมั้นเล่ห์  เหล็กจาร
จำจดสิ่งสามาญ  มั่นไซร้
อุตส่าห์พยาบาล  บ่ละ ลืมนา
จักเสร็จสมประโยชน์ได้  ที่แท้โดยเพียรฯ

คำแปลศัพท์
หมั้น—มั่น=มั่นคง,หนักแน่น
เล่ห์—คล้าย,เปรียบ,เช่น,เหมือน
เหล็กจาร—เหล็กแหลมสำหรับเขียนลงบนใบลาน หรือแผ่นทอง
สามาญ—สามัญ=เรื่องทั่วๆไป,ปกติ,ธรรมดา
อุตส่าห์—อุตสาหะ,บากบั่น, ขยัน
พยาบาล—ดูแล,เอื้อเฟ้อ,เอาใจใส่
บ่ละลืม—ไม่ทิ้ง, ไม่ลืม
สมประโยชน์—สมตามต้องการ, สมกับที่อยากได้
โดยเพียร—โดยความพยายาม

ถอดความ
คนที่ใจมุ่งมั่นไม่ลืมเลือนเหมือนเหล็กจานที่จารลงไปแล้วไม่เลือนหาย
เรียนรู้วิชาการได้มากหลายจดจำได้มั่นคงไม่หลงใหล
อุตส่าห์หมั่นฝึกฝนจนเจนใจไม่ละเลย
จักประสบสุขเสบยสำเร็จประโยชน์ทุกอย่างได้ตามความพยายาม.

๓๔๙.หัวล้านไป่รู้มัก มองกระจก๓๔๙.หัวล้านไป่รู้มัก  มองกระจก
ผอมฝิ่นไป่อยากยก  ถอดเสื้อ
นมยานไป่เปิดอก  ออกที่ ประชุมนา
คนบาปไป่เอื้อเฟื้อ  สดับถ้อยคำกวีฯ


คำแปลศัพท์
ไปรู้มัก  --ไม่ชอบ
ผอมฝิ่น—คนผอมเหมือนคนสูบฝิ่น,คนผอมเพราะฝิ่น
นมยาน—นมคล้อยหรือห้อยลงต่ำกว่าระดับที่ควร, นมไม่สวย
ที่ประชุม—กลางชุมนุมชน,ต่อหน้าคนมากๆ
คนบาป—คนชั่ว,คนเลว
เอื้อเฟื้อ—สนในไยดี
สดับ—ฟัง
ถ้อยคำกวี—คำพูดของท่านผู้รู้


ถอดความ
คนหัวล้านไม่อยากส่องกระจกยกขึ้นดูเงา
คนผ่ายผอมเพราะฝิ่นเผาไม่อยากถอดเสื้อผ้า
คนนมยานก็ย่อมไม่กล้าเปิดอกอวดใคร
คนชั่วย่อมไม่เอาใจใส่ที่จะรับฟังคำสั่งสอน.