Wednesday, November 20, 2013

๓๖๒.จักจับจับให้มั่น กับตน๓๖๒.จักจับจับให้มั่น  กับตน
อย่าเก็บความเท็จปน  แอบอ้าง
จักคั้นอย่าคืนคน  ดูหมิ่น
ควรที่ง้างจึ่งง้าง  อย่าไง้เมรูฯ

คำแปลศัพท์
กับตน—อยู่กับตัว, ด้วยตัวเอง
คั้น—บีบ, บังคับ
คืน—คลาย
ง้าง—เหนี่ยวให้อ้าออก
ไง้—ไค้, งัดไปข้างใน
เมรู—เขาพระสุเมรุ, ภูเขา

ถอดความ
ถ้าจะจับก็จงจับให้ตัวเองมั่นใจว่าได้ความจริง
อย่าเก็บเอาความเท็จมาอิงแล้วเอาไปแอบอ้าง
ถ้าจะคั้น ก็อย่าปล่อยให้คลายค้างคนเขาจะเยาะเย้ย
ถ้าจะง้างก็ง้างให้พังไปเลย อย่าทำเพียงแงะงัดภูเขาเล่น

๓๖๓.ควรเร็วเร็วรวดได้ จึงดี๓๖๓.ควรเร็วเร็วรวดได้   จึงดี
การสิ่งใดได้ที   อย่าช้า
ควรคิดจิตอย่ามี  ประมาท
ได้สิบไม่เท่าค้า  ขาดสิ้นทุนเดิมฯ

คำแปลศัพท์
เร็วรวด—รวดเร็ว, เร็วไว
ประมาท—ขาดสติ, เผลอตัว

ถอดความ
เมื่อถึงที่ควรจะเร็ว ก็ต้องเร็วจึงจะดี
ทำอะไรเมื่อเห็นได้ทีอย่ามัวชักช้า
จงคิดไว้ตลอดเวลาว่าอย่าประมาท อย่าประมาท
ได้กำไรสิบเท่าก็ยังไม่ประหลาดเท่ากับค้าขายแล้วขาดทุนหมดตัว

๓๖๔.การกิจผิดนิ่งไว้ เป็นครู๓๖๔.การกิจผิดนิ่งไว้  เป็นครู
เมียชั่วอย่าเอาชู  เชิดพร้อง
คำผิดวิปริตหู  หายซ่อน เสียนา
คบมิตรผิดนั้นต้อง จดไว้ในทรวงฯ

คำแปลศัพท์
การกิจผิด—ทำงานผิดพลาด
ชูเชิดพร้อง—นำไปเปิดเผยโพนทะนา
คำผิด—คำพูดชั่ว, วาจาชั่ว
วิปริตหู—ไม่ถูกหู, ไม่เพราะหู
จด—จำ,เก็บ
ในทรวง—ในใจ, ข้างใน

ถอดความ
ทำงานผิดพลาด อย่าเผย เก็บไว้เป็นครูสอนตัว
เมียทำผิดทำชั่ว อย่ายกขึ้นเชิดชู
คำพูดผิดระคายหู จงปล่อยวางเสียให้ลับหาย
คบเพื่อนผิด จำไว้จนตาย อย่าลืมว่าเป็นบทเรียน

๓๖๕. ปลูกไม้หมั่นรดน้ำ จำเจิญ๓๖๕. ปลูกไม้หมั่นรดน้ำ  จำเจิญ
ดักลอบอย่าเหมิดเมิน  หมั่นกู้
เกี้ยวชู้ชอบเพียรเดิน  สารสื่อ
เรียนสิ่งใดใคร่รู้  เร่งให้มีเพียรฯ

คำแปลศัพท์
ปลูกไม้—ปลูกต้นไม้, ปลูกพืช
จำเจิญ—เจริญเติบโต
ดักลอบ—ใช้ลอบดักปลา(ลอบ=เครื่องสานสำหรับดักปลา)
เหมิดเมิน—ขี้เกียจ, หมางเมิน, ทิ้งขว้าง
เกี้ยว—พูดให้รักในเชิงชู้สาว,จีบ
ชู้—คนรัก,คู่รัก

ถอดความ
ปลูกต้นไม้ต้องหมั่นรดน้ำจึงจะงอกงาม
ดักลอบต้องพยายามหมั่นกู้ดูปูปลา
อยากได้คู่รักก็ต้องหมั่นไปหาสื่อสารให้รู้ความนัย
จะเรียนรู้สิ่งไร ต้องเร่งพากเพียรให้เต็มแรง

๓๖๖. ปลูกผักปักยอดอ้อย เอาผล๓๖๖. ปลูกผักปักยอดอ้อย  เอาผล
เลี้ยงลูกบ่าวชาวพล  เพื่อใช้
แล้วนาอย่านิ่งทน  ทำไร่ ด้วยแฮ
เลี้ยงลูกเป็ดไก่ไซร้  อย่าได้เสียรังฯ

คำแปลศัพท์
ลูกบ่าว—ลูกของคนใช้
ชาวพล—คนผู้ใช้แรงงาน,กำลังคนที่ใช้งาน
เพื่อใช้—หวังใช้สอย
แล้วนา—ทำนาเสร็จแล้ว
เสียรัง—เปลืองรัง, ไม่คุ้มกับที่ทำรัง

ถอดความ
ปลูกพืชปักยอดอ้อย ก็หวังคอยจะเอาดอกผลต้นลำ
เลี้ยงลูกบ่าวไพร่ไว้ประจำก็หมายว่าโตขึ้นจะได้ใช้แรงงาน
เสร็จจากทำนาอย่านิ่งอยู่นานทำไร่อีกด้วยช่วยให้มีกิน
เลี้ยงลูกเป็ดลูกไก่ก็ให้ได้ตัวได้ไข่ดังถวิล คุ้มกับที่ทำเล้าทำรังให้อยู่