Wednesday, August 31, 2011

๓๙๒. อา สาสุดสิ้นเรี่ยว แรงกาย

@อา สาสุดสิ้นเรี่ยว             แรงกาย
ภัพ และผลพังหาย              โหดเศร้า
เหมือน เพลิงตกสินธุ์สาย   ศูนย์ดับ ไปนา
ปูน ต่อขาดขอดเต้า             จึ่งรู้คุณปูน ฯ

คำแปลศัพท์
อาสา – สมัครใจเข้าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ภัพ – ความดี,ความงาม
ผล – ความเจริญ, ประโยชน์ที่ได้
พัง – ถูกทำลาย, ทลาย
เพลิง – ไฟ
ศูนย์ – หายหมด
ปูน – ของที่ทำจากหินหรือเปลือกหอยเผาให้ไหม้เป็นผง ประสมกับขมิ้นเป็นสีแดงสำหรับกินกับหมาก
ขอดเต้า – หมดไปจากเต้า(เต้า= ภาชนะสำหรับใส่ปูน)
โหด – เลว,ร้าย,ต่ำทราม
สินธุ์สาย – สายน้ำ

ถอดความ
อาสารับใช้ทำงานจนสุดกำลัง
ผลประโยชน์และความดีไม่มีมั่งสูญหายหมด
เหมือนไฟตกน้ำไม่ปรากฏดับสิ้นสูญ
จะรู้คุณปูนเมื่อปูนแห้งไม่มีติดเต้านั่นแหละกระมัง

No comments:

Post a Comment