Wednesday, August 31, 2011

๔๐๙. ทวยใดมิตรล่อล้าง หลายที แล้วพ่อ

@ทวยใดมิตรล่อล้าง             หลายที แล้วพ่อ
ขืนจักก่อไมตรี                        เสพส้อง
ผู้นั้นนับว่ามี                           ชนม์ชีพ ไฉนนา
เหมือนแม่อัสดรท้อง              แก่ใกล้ความตาย ฯ

คำแปลศัพท์
ทวย – หมู่, เหล่า, พวก, ผู้
มิตรล่อล้าง – เพื่อนใช้อุบายทำลายล้างผลาญ
ไมตรี – ความเป็นเพื่อน, ความหวังดีต่อกัน
เสพส้อง- คบหา
ชนม์ชีพ – ชีวิต
อัสดร – ม้าดี(แม่ของม้าอัสดรนั้น เมื่อท้องแก่แล้ว
ลูกหาได้คลอดเหมือนสัตว์ทั่วไปไม่
แต่จะถีบท้องแม่ออกมาทำให้แม่ต้องตาย)

ถอดความ
ผู้ใดถูกเพื่อนหักหลังลอบทำลายล้างมาหลายครั้ง
ยังหวังจะผูกมิตรคิดคบหากันอีกต่อไป
ผู้นั้นไฉนจะนับว่ามีชีวิตถาวร
เหมือนแม่ม้าอัสดรท้องแก่ ใกล้จะถึงความตาย
(เพราะลูกม้าอัสดร เมื่อถึงกำหนดคลอดจะถีบทะละท้องแม่ออกมา)

1 comment:

  1. ผู้นั้นไฉนจะนับว่ามีชีวิตถาวร
    เหมือนแม่ม้าอัสดรท้องแก่ ใกล้จะถึงความตายwrite an essay

    ReplyDelete