Friday, August 11, 2017

๒๙๘ ขันขนขุยฆ่าไม้........................หนามมี

๒๙๘ ขันขนขุยฆ่าไม้........................หนามมี
คิดพ่างผลกทลี.................................ฆ่ากล้วย
ลูกม้าฆ่าชนนี...................................ลาเกิด ตนนา
ลาภฆ่าคนโลภม้วย..........................ดุจไม้มีหนาม

คำแปลศัพท์

ขัน..........................น่าหัวเราะ
ขนขุย......................ดอกและเมล็ด
ไม้หนาม..................ไม้มีหนาม,ไม่ไผ่
พ่าง........................เหมือน,เพียง
กทลี.......................กล้วย
ชนนีลา...................แม่ลา, ลาที่เป็นแม่
ลาภ........................ทรัพย์สินเงินทองที่ได้มา, ผลประโยชน์
คนโลภ....................คนที่ได้ไม่รู้จักพอ

ถอดความ

น่าขันที่ขุยไผ่ฆ่าตนไผ่
หรือจะคิดไปก็เหมือนผลกล้วยฆ่าต้นกล้วย
ลูกม้าอัสดรอีกด้วยที่เกิดมาฆ่าแม่ของมัน

ผลประโยชน์อเนกอนันต์ก็ฆ่าคนโลภให้มอดม้วยเหมือนที่กล่าวมา

๒๙๙ ขันขนขุยฆ่าไม้........................หนามมี

๒๙๙ ขันขนขุยฆ่าไม้........................หนามมี

๒๙๙ ขันขนขุยฆ่าไม้........................หนามมี
คิดพ่างผลกทลี.................................ฆ่ากล้วย
ลูกม้าฆ่าชนนี....................................ลาเกิด ตนนา
ลาภฆ่าคนโลภม้วย..........................ดุจไม้มีหนาม

คำแปลศัพท์

ขัน..........................น่าหัวเราะ
ขนขุย......................ดอกและเมล็ด
ไม้หนาม..................ไม้มีหนาม,ไม่ไผ่
พ่าง........................เหมือน,เพียง
กทลี.......................กล้วย
ชนนีลา...................แม่ลา, ลาที่เป็นแม่
ลาภ........................ทรัพย์สินเงินทองที่ได้มา, ผลประโยชน์
คนโลภ....................คนที่ได้ไม่รู้จักพอ

ถอดความ

น่าขันที่ขุยไผ่ฆ่าตนไผ่
หรือจะคิดไปก็เหมือนผลกล้วยฆ่าต้นกล้วย
ลูกม้าอัสดรอีกด้วยที่เกิดมาฆ่าแม่ของมัน

ผลประโยชน์อเนกอนันต์ก็ฆ่าคนโลภให้มอดม้วยเหมือนที่กล่าวมา

๓๐๐ เบิกทรัพย์วันละบาทซื้อ.............มังสา

๓๐๐ เบิกทรัพย์วันละบาทซื้อ............มังสา
นายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆา........................ไป่อ้วน
สองสามสี่นายมา...............................กำกับ กันแฮ
บังทรัพย์สี่ส่วนถ้วน............................บาทสิ้นเสือตาย ฯ

คำแปลคำศัพท์

มังสา...................เนื้อ
พยัคฆา...............เสือ
กำกับ..................ดูแล,ควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ
บัง........................เบียดบัง, ยักยอกเอาไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

ถอดความ

เจ้าหน้าที่เบิกเงินวันละบาทเอามาซื้อเนื้อ
อยู่คนเดียวเลี้ยงเสือ เสือไม่อ้วนพี
จึงส่งคนที่สอง-สาม-สี่ตามกันมากำกับ

เลยเบียดบังทรัพย์หมดทั้งบาท คือ ๔ สลึง เสือก็ถึงแก่ความตาย

Friday, July 1, 2016

๓๐๑.กาน้ำดำดิ่งด้น เอาปลา๓๐๑.กาน้ำดำดิ่งด้น   เอาปลา
กาบกคิดใคร่หา   เสพบ้าง
ลองดำส่ำมัจฉา   ชลชาติ
สวะคอค้าง   ครึ่งน้ำจำตาย ฯ

คำแปลศัพท์

กาน้ำ-นกชนิดหนึ่งตัวดำคล้ายกา แต่คอยาวกว่า หากินในน้ำ
กาบก-อีกา
เสพ-กิน
ส่ำ-หมู่, เหล่า
ชลชาติ-สัตว์น้ำ
สวะ-สิ่งต่างๆที่ลอยเป็นแพอยู่ในน้ำ
ปะคอ-พันคอ
จำตาย-จำต้องตาย, จำใจต้องตาย,ตายด้วยความจำใจ

ถอดความ

กาน้ำหาปลาเอามากินได้
กาบกก็ใคร่จะหาปลาเอามากินบ้าง
จึงโผผางลงน้ำดำหาปลา
ถูกกอสวะพันคอคาอยู่กลางน้ำจำต้องตาย.

๓๐๒.หยกๆนกได้ไม่ พอแกง๓๐๒.หยกๆนกได้ไม่   พอแกง
กินบ่เกิดเป็นแรง  เรี่ยวได้
หง่อยหง่อยค่อยจัดแจง  ตามติด  ไปนา
พร้าเหน็บเก็บได้ใช้  เชือดชิ้นกินพอ ฯ

คำแปลคำศัพท์

หยกหยก-ทำย่างรีบร้อน, ทำอย่างเร่งรีบ
เรี่ยว-แรง, กำลัง
หง่อยหง่อย-เชื่องช้า, ไม่ฉับไว
พร้าเหน็บ-มีดขนาดใหญ่ปลายแหลมคล้ายมีดตอกด้านสั้นและตรง
ชิ้น-เนื้อของสัตว์ที่ตามล่า

ถอดความ

เที่ยวรีบร้อนหายิงนกได้นกไม่พอแกง
กินไม่อิ่มจึงไม่มีแรงทำอะไรได้
สู้ซุ่มซ่อนค่อยๆติดตามไปจะดีกว่า
จับได้ใช้พร้าที่เหน็บไปเชือดแกงกินได้อิ่มท้อง.

๓๐๓.คนมีมักเหี่ยวแห้ง หวงแหน๓๐๓.คนมีมักเหี่ยวแห้ง   หวงแหน
กินอยู่สู้ขาดแคลน  พร่องท้อง
คนกากยากไร้แกน    โกยกอบ กินแฮ
เป็นวิบัติขัดข้อง   คิดแล้วหลากเหลือ ฯ

คำแปลศัพท์

คนมี-คนมั่งมีเงินทอง
เหี่ยวแห้ง-ผอมโซ,อดๆอยากๆ
หวงแหน-ตระหนี่ถี่เหนียว
พร่องท้อง-กินไม่อิ่มท้อง
คนกาก-คนเหลือเดน,คนขัดสน
ยากไร้-ยากจนไร้ทรัพย์สิน
แกน-ขัดสน
วิบัติ-ความคลาดเคลื่อน,ความวิบัติ
หลาก-ประหลาด

ถอดความ

คนมั่งมีตระหนี่เหนียวปล่อยตัวให้ลำบาก
จะกินอยู่ก็เหมือนกับอดอยากไม่ค่อยอิ่มท้อง
แต่คนขัดสนเงินทองกลับกินอยู่หรูหรา
ดูๆก็ขัดหูขัดตาช่างวิปริต คิดแล้วก็น่าอัศจรรย์ใจ.

๓๐๔.ไม้ตรงคดชอบใช้ โดยปอง๓๐๔.ไม้ตรงคดชอบใช้   โดยปอง
เศษเหล็กเลื่อยเขียงรอง   ตั่งได้
โยต่ำแต่สะเก็ดกอง   สุมใส่ เพลิงนา
กายบ้องการใช้   ชั่วแท้ถมดิน ฯ

คำแปลศัพท์
 
ไม้ตรงคด-ไม้ตรง ไม้คด
ชอบใช้-สามารถนำไปใช้
-โดยปอง-ตามใจปรารถนา
เศษเหล็ก-ส่วนที่เหลือใช้จากงานใหญ่
เขียง-ไม้รองรับการสับหั่น,ชิ้นไม้สำหรับรองหนุนขาของโต๊ะตู้เป็นต้น
ตั่ง-ที่สำหรับนั่ง ไม่มีพนัก อาจมีขาหรือไม่มีขาก็ได้
สะเก็ด-เศษเล็กเศษน้อย, ชิ้นย่อยๆของไม้

ถอดความ

ไม้ไม่ว่าตรงหรือคนก็ใช้ประโยชน์ได้ดังประสงค์
เช่นเลื่อยให้เล็กลงเป็นเขียงหรือรองขาเตียงก็สำเร็จ
ชั้นที่สุดแม้แต่สะเก็ดเป็นเชื้อไฟได้
แต่ร่างกายตายแล้วไม่รู้จะใช้ทำอะไร มีแต่จะถมจมดิน.