Wednesday, August 31, 2011

๓๙๖. ตา มัวมืดคู่เข้า คู

@ตา มัวมืดคู่เข้า          คูหา
บอด บ่ทราบสุริยา        ย่ำฆ้อง
ได้ สมสิ่งเสริมตา          จักใส่
แว่น แต่หยิบจ้องจ้อง    จับแล้วเวียนวาง ฯ

คำแปลศัพท์
คู่  - เหมือน
คูหา – ถ้ำ
สุริยา –พระอาทิตย์
ย่ำฆ้อง – ตีฆ้องถี่ๆหลายครั้งเพื่อบอกเวลา
สิ่งเสริมตา – แว่นตา
จ้องๆ – มองๆ
จับแล้วเวียนวาง – จับๆวางๆ

ถอดความ
ตาบอดดูมัวมืดเหมือนอย่างกับเข้าถ้ำ
จะย่ำรุ่งหรือย่ำค่ำก็ไม่ทราบไม่เห็นแสงตะวัน
ได้แว่นมาหนึ่งอันอยากจะใส่ให้เห็นใสๆกับเขาบ้าง
ได้แต่จดจ้องจับแล้วก็วาง จับแล้วก็วาง ไม่รู้จะสวมไว้ดูอะไร

1 comment:

  1. ขำค่ะ บทนี้น่ารักมาก

    ReplyDelete