Wednesday, August 31, 2011

๓๙๗. หัว หูดูชั่วช้า ไฉไล

@หัว หูดูชั่วช้า              ไฉไล
ล้าน เลื่อมแลเงาใส      เกือบแก้ว
ได้ ส่องกระจกใจ           เจียนขาด
หวี  แต่จับจ้องแล้ว        ลูบโอ้อายเอง ฯ

คำแปลศัพท์
ชั่วช้าไฉไล – ไม่งดงาม, ไม่น่ารัก
เกือบแก้ว – เกือบเหมือนลูกแก้ว

ถอดความ
ดูหัวนี้มันช่างชั่วช้า หาความงามมิได้
ช่างล้านเลื่อมเป็นเงาใสเกือบจะเหมือนลูกแก้ว
ส่องกระจกทีไรใจแป้วเจียนจะขาด
ได้หวีมาน่าอนาถเอามือลูบหัวแล้วก็อายตัวเอง(ไม่รู้จะหวีอะไร)

No comments:

Post a Comment