Saturday, August 27, 2011

๔๒๔. เมียดีดุจทาสรู้ การเรือน รอบแฮ


@เมียดีดุจทาสรู้             การเรือน รอบแฮ
อายแก่สามีเหมือน         ดั่งน้อง
เป็นที่ปรึกษาเตือน         ดัดดุจ มดายนา
ยามเมื่อผัวเคืองข้อง      อดกลั้นกลัวเกรง ฯ

คำแปลศัพท์

ดุจทาส – ควรเป็นเหมือนผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์
รู้การเรือนรอบ –รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องการบ้านการเรือน
ดั่งน้อง – เหมือนน้องสาว
เตือน –ว่ากล่าวตักเตือนให้สติ
ดัด – ดัดนิสัย, แก้ไขให้ดี
มดาย – แม่

ถอดความ

เมียดีวางตัวดังคนรับใช้ งานบ้านการเรือนสิ่งไรทำได้ทุกประการ
มีความละอายในสันดาน เคารพรักเหมือนเป็นน้องของสามี
ยามมีปัญหาเป็นที่ปรึกษาที่ดี แนะนำแก้ไขให้ประดุจมารดา
ยามสามีขุ่นเคืองขึ้นมา เธอก็อดทนได้ด้วยความกลัวเกรง

No comments:

Post a Comment