Saturday, August 27, 2011

๔๓๑. ใครรักย่อมว่าเพี้ยง พงศ์พันธุ์


@ใครรักย่อมว่าเพี้ยง          พงศ์พันธุ์
ใครชอบชิดชมฉัน                 เพื่อนไร้
ใครเลี้ยงรักษาครรภ์             คือแม่ ตนนา
ใครดับดำฤษณ์ได้                ชื่อชู้เมียสม

คำแปลศัพท์
เพี้ยง –  เพียง, เสมอ, เหมือน
พงศ์พันธุ์ – ญาติพี่น้อง
ชอบชิดชม – ใกล้ชิดสนิทสนม
ฉัน – เหมือน, เช่น,อย่าง
เพื่อนไร้ – เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมยาก
ดับ – ทำให้หาย, บำบัด
ดำฤษณ์ – ความใคร่, ความปรารถนา(อ่าน ดำ-ริด มาจากภาษาสันสกฤ๖ว่า ตฺฤษฺณา หรือบาลีว่า ตณฺหา)
ชู้เมียสม – เสมอเหมือนเมียที่รัก

ใครรักเรา นับได้ว่าเป็นญาติ
ใครสนิทสนมไปมาไม่ขาด นับว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์
ใครเลี้ยงรักษาให้มีความสุข ชื่อว่าเป็นมารดา
ใครช่วยดับราคะตัณหา ได้ชื่อว่าเป็นเมียNo comments:

Post a Comment