Saturday, August 27, 2011

๔๑๘. หมากพลูปูนไป่บ้าย บราง รสนา

@หมากพลูปูนไป่บ้าย              บราง รสนา
แกงบ่เจือเกลือจาง                   จืดกล้ำ
ไร้ทรัพย์สิ่งสำอาง                     มักโอ่ งามฤา
ใช่ปราชญ์ปริศนาล้ำ                 ลึกแก้ฤางาม ฯ

คำแปลศัพท์
บ้าย – ป้าย, ทา
บรางรส – ไม่มีรส (อ่านว่า บอ-ราง)
กล้ำ – ทำให้เข้ากัน, กลืนกัน
โอ่ – สะสวย, งดงาม
ปริศนา – สิ่งหรือถ้อยคำที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทาย

ถอดความ
กินหมากไม่มีปูนป้ายพลู ก็ไม่รู้ถึงรสอร่อย
แกงไม่ใส่เกลือสักหน่อยก็จืดไม่เป็นรส
คนไร้ทรัพย์แม้แต่งตัวให้สวยสดก็ดูไม่งาม
ไม่ใช่นักปราชญ์เข้าไปกล่าวแก้กลความ หรือจะถูกถ้วนควรฟัง

No comments:

Post a Comment