Wednesday, August 31, 2011

๔๐๖.ปุยนุ่นเบาชั่งเพี้ยง ทำเนา นะพ่อ

@ปุยนุ่นเบาชั่งเพี้ยง        ทำเนา นะพ่อ
คนที่เบาความเบา            กว่านั้น
หนักหินมั่นคงเขา             ควรนับ หนักนา
ไป่เท่าหนักแน่นกลั้น        อดถ้อยทรชน ฯ

คำแปลศัพท์
เบาชั่ง – เบาตาชั่ง,มีน้ำหนักน้อย
เพี้ยง – เพียง, พอ
ทำเนา – ช่างเถิด, พอยอมรับได้
เบาความ – หูเบา, เชื่อคนง่าย
หนักหิน – ก้อนหินหนัก
กลั้นอด – อดใจไว้, ระงับใจได้, ยั้งใจ
ถ้อย – คำพูด
ทรชน – คนชั่ว,คนเลว

ถอดความ
เบานุ่นเบาสำลีถึงน้ำหนักจะไม่มีก็ยังพอว่า
แต่คนเบาความท่านว่าเบากว่านุ่นสำลีเป็นไหนๆ
หนักภูเขาหินสูงใหญ่ ก็ควรนับว่าหนักได้อยู่
แต่ก็ยังไม่สู้น้ำใจหนักแน่นอดกลั้นต่อถ้อยคำของคนพาล

No comments:

Post a Comment