Wednesday, August 31, 2011

๔๐๔. ชายเฉกเท้าหน้าคช เคียงความ เทียบแฮ

@ชายเฉกเท้าหน้าคช              เคียงความ เทียบแฮ
หญิงเล่ห์เชิงหลังตาม               คลาดคล้อย
การกิจคิดงามตาม                  สุดแต่ ผัวนา
เมียมิ่งเหมือนด้ายร้อย             สอดเคล้าตามเข็ม ฯ

คำแปลศัพท์
เฉก – เหมือน
คช – ช้าง
เล่ห์ – เปรียบ, เหมือน
เชิงหลัง – เท้าหลัง
ตามคลาดคล้อย – ตามไปด้วยกัน(ยามคลาดคล้อย=เมื่อเวลาเดินไปเดินนา)

ถอดความ
ท่านเปรียบความไว้ว่าผู้ชายเหมือนช้างเท้าหน้า
ผู้หญิงท่านอุปมาเป็นช้างเท้าหลังคอยตั้งหลักเดินตาม
คิดการทำอะไรข้างไหนจะงามนั้นสุดแต่สามี
ข้างภรรยามีหน้าที่ตามช่วย เหมือนเส้นด้ายสีสวยสอดร้อยตามรอยรูเข็ม

No comments:

Post a Comment