Saturday, August 27, 2011

๔๒๕. โสนัขสุนัขพ้อง พบกัน


@โสนัขสุนัขพ้อง                        พบกัน
มันย่อมแสยะยิงฟัน                  ปากแห้
เฉกเช่นหมู่พาลผัน                    พะพวก พาลนา
ร่ายต่อร้ายร่าแต้                       ต่างกล้าอวดแข็ง ฯ

คำแปลศัพท์
โสนัขสุนัข – บรรดาหมาๆ,หมากับหมา
พ้อง – ประสบ
ปากแห้ – ส่งเสียงคำรามแห้ๆ
ผันพะ – พบปะ, ประจันหน้า
ร่า – เปิดเต็มที่
แต้ – ป้อ, แสดงอาการคึกคักฮึกเหิม

ถอดความ
ธรรมดาหมากับหมายังไม่เคยเห็นหน้ามาพบกัน
ยันย่อมแยกเขี้ยวยิงฟันคำรามใส่
เหมือนคนพาลจัญไรไปพบพวกคนพาล
ร้ายต่อร้ายเข้าล้างผลาญอวดเก่งอวดกล้าใส่กันอยู่โครมคราม

No comments:

Post a Comment