Wednesday, August 31, 2011

๓๙๔. หนัง เนื้อเถือท่านไว้ รองกาย

@หนัง เนื้อเถือท่านไว้          รองกาย
ไม่ แบ่งปันชั้นชาย                เชือดไว้
ได้ ทุกข์แทบตัวตาย             เสียเปล่า
นั่ง แต่ลำแพนไม้                   ตอกสู้สานเอง ฯ

คำแปลศัพท์
ชั้น – แม้แต่,อย่างต่ำ
ชาย – ส่วนริมหรือปลายของสิ่งของ
ลำแพนไม้ตอก –เสื่อที่สานด้วยตอกไม้ไผ่(ตอก=ไม่ไผ่ที่ผ่าให้แตกจากกันเป็นเส้นบางๆสำหรับผูกมัดหรือสานสิ่งต่างๆ)
สาน – ใช้เส้นตอกหรือสิ่งเป็นเส้นอื่นๆที่อ่อนตัวได้ ขัดกันหรือยกและข่มให้เกิดเป็นลายตามที่ต้องการ

ถอดความ
หนังเนื้อนั้นท่านให้เถือแล้วแผ่ออกปูให้ท่านรองนั่ง
แม้แต่ริมๆก็ไม่แบ่งปันให้กันมั่ง ท่านเชือดเอาเสียหมดทุกชาย
คนทำสิได้ทุกข์แทบตาย เสียแรงเปล่า
มีแต่ลำแพนผืนเก่า สู้จักตอกสานไว้นั่งเอง

No comments:

Post a Comment