Wednesday, November 20, 2013

๓๖๒.จักจับจับให้มั่น กับตน๓๖๒.จักจับจับให้มั่น  กับตน
อย่าเก็บความเท็จปน  แอบอ้าง
จักคั้นอย่าคืนคน  ดูหมิ่น
ควรที่ง้างจึ่งง้าง  อย่าไง้เมรูฯ

คำแปลศัพท์
กับตน—อยู่กับตัว, ด้วยตัวเอง
คั้น—บีบ, บังคับ
คืน—คลาย
ง้าง—เหนี่ยวให้อ้าออก
ไง้—ไค้, งัดไปข้างใน
เมรู—เขาพระสุเมรุ, ภูเขา

ถอดความ
ถ้าจะจับก็จงจับให้ตัวเองมั่นใจว่าได้ความจริง
อย่าเก็บเอาความเท็จมาอิงแล้วเอาไปแอบอ้าง
ถ้าจะคั้น ก็อย่าปล่อยให้คลายค้างคนเขาจะเยาะเย้ย
ถ้าจะง้างก็ง้างให้พังไปเลย อย่าทำเพียงแงะงัดภูเขาเล่น

No comments:

Post a Comment