Thursday, November 14, 2013

๓๗๗.สัตว์อื่นตื่นเต้นแต่ ควรไกล๓๗๗.สัตว์อื่นตื่นเต้นแต่ ควรไกล
กระต่ายตื่นตูมไป สุดหล้า
ช้างม้าตื่นฟืนไฟ ฟัดฟาด หยุดแฮ
คนตื่นข่าวศึกส้า สุดห้ามมันหายฯ

คำแปลศัพท์
ตื่น—ตกใจ
ตื่นตูม—ตกใจโดยไม่ได้พิจารณา
ฟัดฟาด—ทำอาการดิ้นรน (อีกนัยหนึ่ง ทำกิริยาตีเพื่อกำราบให้หยุด)
ข่าวศึก—ข่าวการสู้รบมข่าวการถูกข้าศึกรุกราน
ส้า—ซ่า,=ที่ปรากฏแก่ร่างกายเมื่อเวลาขนลุกเป็นต้น, อาการที่พูดจากันแพร่สะพัดไป

ถอดความ
สัตว์อื่นแม้จะตื่นตระหนกก็หนีไปไม่ไกล
แต่กระต่ายตื่นตูมนั้นหนีไปจนลิบหล้า
หรือแม้ช้างม้าตื่นฟืนไฟยังพอยอยุดให้หยุดสงบ
แต่ผู้คนตื่นข่าวศึกสู้รบ นี่มันสุดจะห้ามให้หายอลหม่าน

No comments:

Post a Comment