Wednesday, November 20, 2013

๓๖๕. ปลูกไม้หมั่นรดน้ำ จำเจิญ๓๖๕. ปลูกไม้หมั่นรดน้ำ  จำเจิญ
ดักลอบอย่าเหมิดเมิน  หมั่นกู้
เกี้ยวชู้ชอบเพียรเดิน  สารสื่อ
เรียนสิ่งใดใคร่รู้  เร่งให้มีเพียรฯ

คำแปลศัพท์
ปลูกไม้—ปลูกต้นไม้, ปลูกพืช
จำเจิญ—เจริญเติบโต
ดักลอบ—ใช้ลอบดักปลา(ลอบ=เครื่องสานสำหรับดักปลา)
เหมิดเมิน—ขี้เกียจ, หมางเมิน, ทิ้งขว้าง
เกี้ยว—พูดให้รักในเชิงชู้สาว,จีบ
ชู้—คนรัก,คู่รัก

ถอดความ
ปลูกต้นไม้ต้องหมั่นรดน้ำจึงจะงอกงาม
ดักลอบต้องพยายามหมั่นกู้ดูปูปลา
อยากได้คู่รักก็ต้องหมั่นไปหาสื่อสารให้รู้ความนัย
จะเรียนรู้สิ่งไร ต้องเร่งพากเพียรให้เต็มแรง

No comments:

Post a Comment