Wednesday, November 20, 2013

๓๖๗. ถึงรู้อย่าอวดให้ คนหวัว๓๖๗. ถึงรู้อย่าอวดให้   คนหวัว
ฟ้าคะนองต้องคร้ามกลัว   เกลือกใกล้
ผ่อนพักรักษาตัว  ยามภาค- ภูมิแฮ
อย่าเซี่ยมเขาควายให้  เสี่ยวสู้ชนกันฯ

คำแปลศัพท์
หวัว—หัวเราะ, เยาะหยัน, หัวเราะเยาะ
คร้าม—เกรง
เกลือก—หาก,ถ้า,แม้
ผ่อนพัก—ระมัดระวัง
ยามภาคภูมิ—คราวที่สุขกายสบายใจ
เซี่ยมเขาควาย—ยุยงปลุกปั่นให้ทะเลาะกัน(เซี่ยม=เสี้ยม)
เสี่ยว—เพื่อน,เกลอ

ถอดความ
ถึงจะรู้อะไรก็อย่าอวดรู้ให้คนเขาหมั่นไส้ไปทั่ว
เมื่อฟ้าคะนองควรระวังตัวไว้บ้างว่าอาจจะผ่าลงใกล้ๆ
จะสุขกายสบายใจก็พักผ่อนรักษาตัวให้ดีๆ
คนเขาเป็นมิตรไมตรีอย่าไปยุแหย่ให้แตกเป็นศัตรูกัน(อย่าเสี้ยมเขาความให้ชนกัน)

No comments:

Post a Comment