Wednesday, November 20, 2013

๓๖๔.การกิจผิดนิ่งไว้ เป็นครู๓๖๔.การกิจผิดนิ่งไว้  เป็นครู
เมียชั่วอย่าเอาชู  เชิดพร้อง
คำผิดวิปริตหู  หายซ่อน เสียนา
คบมิตรผิดนั้นต้อง จดไว้ในทรวงฯ

คำแปลศัพท์
การกิจผิด—ทำงานผิดพลาด
ชูเชิดพร้อง—นำไปเปิดเผยโพนทะนา
คำผิด—คำพูดชั่ว, วาจาชั่ว
วิปริตหู—ไม่ถูกหู, ไม่เพราะหู
จด—จำ,เก็บ
ในทรวง—ในใจ, ข้างใน

ถอดความ
ทำงานผิดพลาด อย่าเผย เก็บไว้เป็นครูสอนตัว
เมียทำผิดทำชั่ว อย่ายกขึ้นเชิดชู
คำพูดผิดระคายหู จงปล่อยวางเสียให้ลับหาย
คบเพื่อนผิด จำไว้จนตาย อย่าลืมว่าเป็นบทเรียน

No comments:

Post a Comment