Thursday, November 14, 2013

๓๗๒.หมูเขาเขามัดไว้ จักหาม๓๗๒.หมูเขาเขามัดไว้ จักหาม
งานใช่งานคานตาม สอดเหล้า
ชู้เขาจักกอดกาม-สังวาส กันนา
สังเวชวางวิ่งเข้า กีดหน้านอนกลางฯ

คำแปลศัพท์
คาน—ไม้คาน ใช้สำหรับหาบ
งานใช่งาน-งานที่ไม่ใช่งาน
เหล้า—เล่า(เป็นคำที่ใช้ประกอบข้อความข้างหน้าเพื่อยืนยันให้มีน้ำหนักขึ้น)
ชู้—คนรัก,คู่รัก
กามสังวาส—สมสู่กัน
สังเวช—น่าสงสารหรือน่าเศร้าสลด
กีดหน้า—ขวางหน้า

ถอดความ
เขามัดหมูของเขาไว้หมายใจว่าจะหาม
ไม่ใช่ธุระยุ่มย่ามกลับเอาไม้คานเข้าไปสอด
คู่รักเขาจะกอดจะเสพกามสังวาสกัน
สังเวชขวางทางสวรรค์ดันไปนอนกีดอยู่ตรงกลาง

No comments:

Post a Comment