Wednesday, November 20, 2013

๓๖๘. ช้อนปลาหาต้มแต่ เพียงพอ อิ่มนา๓๖๘. ช้อนปลาหาต้มแต่  เพียงพอ อิ่มนา
อวดฤทธิ์คิดเยียยอ  ใหญ่ล้ำ
เชือดไก่กับเป็ดคอ หนิดหนึ่ง
เอามีดฆ่าโคห้ำ  หั่นนั้นหนักแรงฯ

คำแปลศัพท์
ช้อนปลา—จับปลา, ตักเอาปลา
หาต้ม—หามาต้มแกง
เยีย—ทำ,สร้าง
ยอ—เครื่องจับปลา เป็นร่างสี่เหลี่ยม มีคันสำหรับยก
หนิดหนึ่ง—เพียงนิดเดียว,(หนิดหนึ่ง=นิดหนึ่ง)
ห้ำหั่น—เชือด, ฟาดฟัน
หนักแรง—ใช้แรงเกินความจำเป็น

ถอดความ
จะกินแกงปลา เลือกช้อนหาเพียงต้มแกงกินอิ่มหนึ่งก็พอ
อวดเก่งจะทำยอจับกันยกใหญ่ ก็เกินจำเป็นไป
จะเชือดคอเป็ดคอไก่คอน้อยๆใช้มีดเล่มน้อย
จะใช้มีดฆ่าโคก็มากไปหน่อยหนักแรงโดยไม่จำเป็น

No comments:

Post a Comment