Friday, July 17, 2015

๓๒๓. เชียรโรคเป็นพิษด้วย อาหาร๓๒๓. เชียรโรคเป็นพิษด้วย  อาหาร
หญิงดรุณอันธพาล  หนุ่มเหน้า
เป็นพิษแก่พฤฒิการ  บุรุษ
ฤากล่อมกลมกันเข้า  ดุจน้ำกับเปรียง ฯ

คำแปลศัพท์

เชียรโรค –  โรคชรา, โรคของคนแก่, คนขรา
เป็นพิษ – เป็นของมีโทษ, เป็นของแสลง
หญิงดรุณ – หญิงวัยรุ่น, หญิงสาว
อันธพาล – ไร้เดียงสา, ไม่รู้ประสีประสา
หนุ่มเหน้า-กำลังสาว, กำลังหนุ่ม
พฤติการณ์บุรุษ –ชายแก่
กล่อมกลม – เข้ากันได้, เหมาะสมกัน, พอดีกัน

ถอดความ

อาหารมักแสลงสำหรับคนเจ็บป่วย
หญิงแรกรุ่นสาวสวย
มักจะแสลงสำหรับชายแก่
ยากที่จะกลมกลืนกันเข้า เหมือนน้ำกับน้ำมัน

No comments:

Post a Comment