Sunday, July 19, 2015

๓๑๒. หนูครวญใคร่พ้นจั่น จำไกล๓๑๒. หนูครวญใคร่พ้นจั่น  จำไกล
นกเหนื่อยหน่ายใจ   จากแร้ว
มัจฉาชาติกลัวภัย    เพียรหน่าย แหแฮ
คนผิดคิดใคร่แคล้ว   คลาดพ้นเขาขัง ฯ

คำแปลศัพท์
ครวญ – ร้องรำพัน, ครุ่นคิด
ใคร่ – อยาก, ต้องการ
จั่น- เครื่องดักสัตว์มีรูปคล้ายกรง
จำ – ขัง
แร้ว – เครื่องดักสัตว์มีบ่วงติดปลายไม้เอาโคนไม้ปักไว้ที่ดิน
มัจฉาชาติ – ปลา
เพียรหน่าย – พยายามหนี
แห – เครื่องจับปลาถักเป็นตาข่าย
คนผิด – คนทำผิด, คนทำชั่ว
เขาขัง – การจองจำของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

ถอดความ

หนูติดจั่นก็คิดอยากพ้นไปให้แสนไกล
นกติดแร้วก็เหนื่อยใจอยากจะหลุดบ่วงบินหนีหาย
ปลาติดแหกลัวตายดิ้นหาทางให้พ้นทุกข์
คนทำผิดติดคุกอยากจะพ้นจากที่คุมขัง

No comments:

Post a Comment