Sunday, July 19, 2015

๓๑๙. เรือนเหย้าตนอยู่นั้น อย่าหมอง๓๑๙. เรือนเหย้าตนอยู่นั้น   อย่าหมอง
เรือนชะตาแผ่นทอง   วาดไว้
เรือนผมอย่ายุ่งหยอง   หวีหย่ง  ไว้นา
สามประการนี้ไซร้   หมั่นสู้สงวนงาม ฯ

คำแปลศัพท์

เหย้า –  เรือน, บ้าน
หมอง –
สกปรกรกรุงรัง,ไม่สะอาด
เรือนชะตา  - ตารางสำหรับเขียนรูปราศีที่บอกดาวเคราะห์เดินถึงราศีนั้นในเวลาเกิดของคน
แผ่นทอง –  แผ่นทองคำสำหรับใช้จารึกข้อความหรือดวงชะตาเป็นต้น
เรือนผม – ทรวดทรงผม
หยอง – ยุ่งเหยิงเป็นกระเซิง, หยิกยุ่งรุ่งรัง
หวีหย่ง – หวีให้สูง, หวีให้เรียบร้อย
สงวนงาม – ถนอมรักษาความงาม

ถอดความ

เรือนที่อยู่อาศัยระวังอย่าให้สกปรก
เรือนชะตาอย่าให้ตกหมั่นวาดไว้ในแผ่นทอง
เรือนผมอย่าให้ยุ่งหยองหวีไว้ให้เรียบร้อย
ทั้งสามเรือนนี้จงคอยสงวนให้งามอยู่เสมอ

No comments:

Post a Comment