Tuesday, August 20, 2013

๓๘๕.พวกพ้องผิดเท่าช้าง งำเงา

พวกพ้องผิดเท่าช้าง งำเงา
พวกอื่นโทษเท่าเหา หากรู้
โทษตนเท่าภูเขา คิดปิด ไว้แฮ
โทษท่านเท่าก้อยสู้ ส่งให้เห็นสูงฯ

คำแปลศัพท์
ผิดเท่าช้าง—ทำผิดมากมาย,ทำผิดใหญ่โต
งำเงา—ปิดบัง, ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
โทษเท่าเหา—ทำผิดเพียงเล็กน้อย(เหา เป็นสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ตามเส้นผมบนศีรษะ)
เท่าก้อย—เล็กน้อย,มีเพียงนิดน้อย

ถอดความ
พวกพ้องของตัวทำผิดหนักหนาเปรียบเท่าตัวช้าง ช่วยกันคิดปิดบังร่องรอย
พวกคนอื่นทำผิดนิดหน่อยเท่ากับตัวเหา กลับชี้ชวนกันดูรู้เห็น
ความผิดของตนเท่าภูเขาสูงเด่น คิดปิดบังให้เหลือนิดหน่อย
ความผิดของคนอื่นเท่านิ้วก้อย สิกลับชี้ให้เห็นว่ามากมาย.

No comments:

Post a Comment