Tuesday, August 20, 2013

๓๘๘. น้ำเงินน้ำนากแม้ มัวแสง

น้ำเงินน้ำนากแม้ มัวแสง
น้ำซ่มต้มน้ำแปลง ผ่องได้
น้ำจิตวิปริตแหนง มัวหม่น
น้ำอื่นเอาลูบไล้ ห่อนล้างใจเคืองฯ

คำแปลศัพท์
น้ำ—ความมีแสงแวววาว หรือ ความงดงาม
เงิน—โลหธาตุมีลักษณะสีขาว เรียกว่า ธาตุเงิน
นาก—โลหะผสมระหว่าง ทองคำ เงิน และทองแดง มีสีทองปนแดง
น้ำซ่ม(-ส้ม)น้ำส้ม,น้ำที่มีกรดสำหรับกัดคราบหมองของโลหะให้หลุดได้
น้ำแปลงผ่องได้— สามารถทำให้ความแวววาว หรือน้ำ(ของเงินและนาก)สดใสได้
วิปริต – หมางเมิน,ระแวง

ถอดความ
อันว่าเงินหรือนากแม้หากจะหมองมัวไปบ้าง
เอาน้ำส้มเข้าซัดขัดล้างก็ยังผุดผ่องขึ้นมาได้
แต่จิตใจที่ขุ่นหมองมัว
เอาน้ำอื่นๆมาล้างจนทั่วก็ยังไม่หายระคายเคือง.

No comments:

Post a Comment