Tuesday, August 20, 2013

๓๘๔.ทำผิดลึกลับได้ พันวา ก็ดีทำผิดลึกลับได้ พันวา ก็ดี
ทำชอบเสมอภูผา เขตขั้น
อย่าคิดจิตสัญญา หลีกลับ อยู่นา
ผิดชอบที่ทำนั้น หากให้คนเห็นฯ

คำแปลศัพท์
ลึกลับ—เร้นลับจนเหลือรู้เหลือเห็น
ภูผา—เขาหิน, ภูเขา
เขตขั้น—ขวางกั้น
จิตสัญญา—สำคัญผิดคิดไปว่า
หลีกลับ—ลับหายไป,ไม่มีใครรู้เห็น

ถอดความ
ทำความชั่วในที่ลี้ลับห่างผู้รู้เห็นไปตั้งพันวา
หรือทำความดียิ่งใหญ่นักหนาปานว่าภูเขา
อย่าคิดว่าการกระทำของเราจะปิดบังซ่อนเร้น
ทั้งชั่วทั้งดีต้องมีคนเห็นว่ากรรมอันนี้ใครทำ.

No comments:

Post a Comment