Wednesday, December 4, 2013

๓๕๗.ดำชลเชือกยุดหมั้น อย่าคลาย๓๕๗.ดำชลเชือกยุดหมั้น  อย่าคลาย
คุณพระมั่นไม่ตาย  ต่อสู้
ลูกขุนมั่นกฎหมาย  เป็นแบบ
สินทรัพย์ให้ท่านกู้  ยึดหมั้นเป็นกรมฯ

คำแปลศัพท์
ดำชล—ดำน้ำ
ยุด—ฉุด, ดึง,ถือเอาไว้, รั้ง, ผูก
หมั้น—มั่น-แน่น, แน่นอน, ยึด,ถือ
คุณพระมั่น—ยึดมั่นในคุณความดี, ยึดมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของพระ
ไม่ตายต่อสู้—ไม่เป็นอันตรายในการต่อสู้, ปลอดภัยในการต่อสู้
ลูกขุน—ผู้ที่ชี้ผิดชอบในอรรถคดีที่ชำระกัน
กรม—กรมธรรม์=สัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งทำให้มีผลทางกฏฆมาย(กฎหมายเก่าลักษณะกู้กู้หนี้)

ถอดความ
เมื่อดำน้ำ จับเชือกให้มั่นอย่าปล่อยมือ
คุณพระถ้าใจมั่นนับถือแม้เข้าต่อสู้ก็จะไม่ตาย
ลูกขุนยึดมั่นในหลักกฎหมาย ย่อมเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้ทรัพย์สินเขากู้หนี้ ยึดสารกรมธรรม์ไว้ให้มั่นแล้วไม่สูญ

No comments:

Post a Comment