Wednesday, December 4, 2013

๓๖๐.ที่สุขจักเสพไซร้ ควรถวิล๓๖๐.ที่สุขจักเสพไซร้  ควรถวิล
เมียมิ่งยุอย่ายิน  ที่ถ้อย
อยากเข้าคดออกกิน  เอมอิ่ม ใจนา
นอนจุ่งนอนแต่น้อย เนิ่นช้าวันตายฯ

คำแปลศัพท์
ที่สุข—สถานที่ที่ให้ความสบาย ความสำราญ, สิ่งที่ให้ความสุขความสำราญ
เสพ—ใช้สอย, กิน,บริโภค
ถวิล—คิดใคร่ครวญ,พิจารณา
ยุ—กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ยิน—ฟัง
อยากเข้า—หิวข้าว
คดออก—ตักออก

ถอดความ
สถานที่สุขสนุกจะเข้าไป คิดระวังระไวให้ถี่ถ้วน
เมียมาพูดยุเย้ายวนอย่าหลงถ้อยคำทั้งสิ้น
หิวข้าวหุงหากินให้อิ่มเอมอุรา
นอนน้อยๆจะตายช้า อายุยืนอยู่นานวัน

No comments:

Post a Comment