Wednesday, December 4, 2013

๓๕๘.ดินฝั่งแยกอย่าได้ ยาเยียว๓๕๘.ดินฝั่งแยกอย่าได้  ยาเยียว
ลมจัดประหยัดเลียว  แล่นบ้าง
ไฟแรงแล่งน้ำเดียว  ฤารด ดับนา
น้ำแก่งแรงเชี่ยวคว้าง  อย่ารั้งเรือขวางฯ

คำแปลศัพท์
ดินฝั่งแยก—แผ่นดินที่แยกออกจากกันจนกว้าง
ยาเยียว—อุด, ถม
ประหยัด—ระมัดระวัง
เลียว—ไม้ที่ขึงใบเรือ
แล่งน้ำเดียว—น้ำกึ่งทะนาน(๒ แล่งเป็น ๑ ทะนาน), น้ำนิดเดียว
แก่ง—พืดหินหรือโขดหินที่กีดขวางทางน้ำ มักจะมีตามต้นแม่น้ำ
คว้าง—ลอยหรือหมุนอย่างรวดเร็ว อย่างไม่มีจุดหมาย หรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
รั้งเรือ—ทำให้เรือหันเห

ถอดความ
ดินชายฝั่งพังแยกอย่าปคิดประสานให้คืนคง
ลมแรงถ้าลดใบลงเรือก็แล่นไปได้
น้ำน้อยจะดับไฟ  ไฟหรือจะดับได้ทีเดียว
น้ำไหลแรงเชี่ยว อย่าเอาเรือน้อยเข้าไปขวาง

No comments:

Post a Comment