Wednesday, October 8, 2014

๓๔๔. บางคาบภาณุมาศขึ้น ทางลง ก็ดี๓๔๔.บางคาบภาณุมาศขึ้น    ทางลง ก็ดี
บางคาบเมรุบ่ตรง    อ่อนแอ้
ไฟยมดับเย็นบง-    กชงอก ผานา
ยืนสัตย์สาธุชนแท้    ห่อนเพี้ยนสักปางฯ

คำแปลศัพท์
บางคาบ-บางครั้ง
ภาณุมาศ-พระอาทิตย์
ทางลง-ทางทิศตะวันตก
เมรุ-ภูเขาใหญ่, ภูเขาพระสุเมรุ
อ่อนแอ้-โอนเอนไปมา
ไฟยม-ไฟนรก,ไฟของเท้าพญายมในนรก
บงกช-ดอกบัว
งอกผา-เกิดขึ้นที่ก้อนหิน
ยืนสัตย์-ยึดมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ซื่อตรง
สาธุชน-คนดี
ห่อนเพี้ยน-ไม่ผิดเพี้ยน,ไม่คลาดเคลื่อน
สักปาง-แม้แต่ครั้งเดียว

ถอดความ
บางคราวดวงอาทิตย์อาจจะขึ้นทางทิศตะวันตกก็ได้
บางสมัยเขาพระสุเมรุอาจเอียงเอนเขยื้อนขยับ
หรือไฟนรกอาจมีวันดับ และดอกบัวอาจจะงอกขึ้นที่ยอดดอย
แต่คำสัตย์ของคนดีย่อมอยู่กับร่องรอยไม่มีวันผิดเพ้ยนไปได้เลย

No comments:

Post a Comment