Friday, July 1, 2016

๓๐๕.รูปชายหญิงทั่งท้อง ธาตรี๓๐๕.รูปชายหญิงทั่งท้อง   ธาตรี
เป็นภัก์แก่เดือนปี   สุดสิ้น
อัฐิถมทั่งปถพี   รายเรี่ย
ประเทศเท่าปีกริ้น   ร่างพ้นฤามี ฯ

คำแปลศัพท์

รูปชายหญิง- ร่างกายคนเรา
ธาตรี-แผ่นดิน,โลก
ภักษ์-อาหาร
อัฐิ-กระดูก
ปถพี-แผ่นดิน
ประเทศ-สถานที่,ผืนดิน
เท่าปีกริ้น-ขนาดเล็กเท่าปีกตัวริ้น(ปีกริ้น อาจเพี้ยนจากกระผีกร้น)
ร่างพ้นฤามี-สถานที่ซึ่งซากศพไม่ทับถมย่อมไม่มี

ถอดความ

ร่างกายชายหญิงทั่วทั้งโลกหล้า
เป็นอาหารของวันเวลาเดือนปีกัดกินจนหมดสิ้น
กระดูกทับถมทั่งแผ่นดินกระดอนกระเด็น
ที่เท่าปีกริ้นอันจะว่างเว้นไม่มีร่างฝังอยู่เป็นอันไม่มี.

No comments:

Post a Comment