Friday, July 1, 2016

๓๐๙.ฝนแล้งรุกขชาติเศร้า โศกสลด๓๐๙.ฝนแล้งรุกขชาติเศร้า   โศกสลด
ฝนชุ่มเชยใบสด  ส่างเศร้า
ไม้ล้มเพื่อลมกรด   ตรงฟัด
ตายแต่ยังหนุ่มเหน้า   แน่แท้กรรมหลัง ฯ

คำแปลศัพท์

รุกขชาติ-ต้นไม้, พืชพันธุ์ไม้ทั่วไป
ส่างเศร้า-หายเหี่ยว, หายเฉา
เพื่อลมกรด-เพราะกระแสลมแรงจัด
ตรงฟัด-พัดกระหน่ำอย่างรุนแรง
หนุ่มเหน้า-หนุ่มแน่น, เป็นหนุ่มเป็นสาวรุ่น
กรรมหลัง-ผลของความชั่วความเลวที่เคยทำไว้

ถอดความ

เมื่อฝนแล้งพืชพันธุ์ก็สลดหดเหี่ยว
พอฝนลงชุ่มชอุ่มเขียวจึงค่อยฟื้นคืนต้น
อันต้นไม้หักล้มเพราะแรงลมบนกระหน่ำพัดอย่างเกรี้ยวกราด
เหมือนคนที่ตายแต่หนุ่มสาวน่าอนาถก็เพราะแรงกรรมแต่ปางหลัง.

No comments:

Post a Comment