Wednesday, January 15, 2014

๓๔๙.หัวล้านไป่รู้มัก มองกระจก๓๔๙.หัวล้านไป่รู้มัก  มองกระจก
ผอมฝิ่นไป่อยากยก  ถอดเสื้อ
นมยานไป่เปิดอก  ออกที่ ประชุมนา
คนบาปไป่เอื้อเฟื้อ  สดับถ้อยคำกวีฯ


คำแปลศัพท์
ไปรู้มัก  --ไม่ชอบ
ผอมฝิ่น—คนผอมเหมือนคนสูบฝิ่น,คนผอมเพราะฝิ่น
นมยาน—นมคล้อยหรือห้อยลงต่ำกว่าระดับที่ควร, นมไม่สวย
ที่ประชุม—กลางชุมนุมชน,ต่อหน้าคนมากๆ
คนบาป—คนชั่ว,คนเลว
เอื้อเฟื้อ—สนในไยดี
สดับ—ฟัง
ถ้อยคำกวี—คำพูดของท่านผู้รู้


ถอดความ
คนหัวล้านไม่อยากส่องกระจกยกขึ้นดูเงา
คนผ่ายผอมเพราะฝิ่นเผาไม่อยากถอดเสื้อผ้า
คนนมยานก็ย่อมไม่กล้าเปิดอกอวดใคร
คนชั่วย่อมไม่เอาใจใส่ที่จะรับฟังคำสั่งสอน.

No comments:

Post a Comment