Wednesday, January 15, 2014

๓๔๗.จักเข้าหาบ้ายศ ยอตาม๓๔๗.จักเข้าหาบ้ายศ  ยอตาม
คนโลภคำนัลงาม  ง่ายแท้
คนมักนักเลงกาม  การเสน่ห์  ยอนา
เข้าสู่หมู่ปราชญ์แปล้  ชอบถ้อยทางธรรมฯ

คำแปลศัพท์
บ้ายศ—คนเมายศ, เมาอำนาจ
ยอตาม—ยกยอให้ถูกใจ,ยกยอและตามใจ
คนโลภ—คนอยากได้ไม่รู้จักพอ, คนมักมาก
คำนัลงาม-ให้ของที่ต้องใจ(คำนัล=กำนัล ให้ของกันด้วยของนับถือ)
นักเลงกาม-ฝักใฝ่ในเรื่องเพศ
การเสน่ห์—เรื่องรักเรื่องใคร่,วิธีทำให้คนรัก
แปล้—เต็มที่,มาก,แท้
ถ้อยทางธรรม—คำพูดที่เกี่ยวข้องกับศาสนา หรือศีลธรรม

ถอดความ
เข้าหาคนบ้ายศ จงยกยอเข้าไว้ให้มาก
เข้าหาคนโลภ อย่าลืมของฝากมีติดมือแล้วก็ง่าย
เข้าหาคนเจ้าชู้ชอบฉุยฉาย จงหมั่นชมว่าเจ้าเสน่ห์
เข้าหาบัณฑิต อย่าหันเหควรสนทนาธรรมจึงจะถูกทาง.

No comments:

Post a Comment