Wednesday, November 19, 2014

๓๓๔. โคแก่กัดหญ้าอ่อน กินใบ อ่อนนา๓๓๔. โคแก่กัดหญ้าอ่อน   กินใบ อ่อนนา

แม่หญิงยินดีใน   หนุ่มน้อย

ฟันหักมักพึงใจ  ของอ่อน

บุรุษอายุร้อย  รักชู้เมียสาวฯ


คำแปลศัพท์

แม่หญิง—หญิงมีอายุ,หญิงแก่

ฟันหัก—คนที่ไม่มีฟัน

บุรุษอายุร้อย—ชายแก่

ชู้—คนรัก,คู่รัก


ถอดความ

โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อนใบระบัด

สาวใหญ่มักกำหนัดในหนุ่มน้อย

คนฟันหักเคี้ยวค่อยๆชอบของนุ่มๆ

เฒ่าร้อยปียังกระชุ่มกระชวยอยากมีเมียสาว

No comments:

Post a Comment